№ 45 (2018)

Зміст

ТЕКТОНІКА

ГЕОДИНАМІЧНА ШКАЛА ЦИКЛІЧНОСТІ В РИТМАХ РОЗШИРЕННЯ-СТИСНЕННЯ ДЛЯ ФАНЕРОЗОЮ PDF
S.M. Yesypovych 5-24
ГЕОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ВУГІЛЬНО-ВУГЛЕВОДНЕВИХ ФОРМАЦІЙ PDF
N.V. Vergelska 25-39
ГОЛОВНІ ОЗНАКИ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ РИФЕЙ-ФАНЕРОЗОЙСЬКИХ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ ЗАХІДНОЇ ОКРАЇНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ PDF
K.I. Derevska, O.L. Aleksandrov 40-52
СТРУКТУРНІ ПРОЯВИ ОБ'ЄМНОЇ ТЕКТОНІЧНОЇ РУХОМОСТІ КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО ПАЛЕОРИФТУ PDF
O.V. Bartashchuk 53-65
ФОРМУВАННЯ ВУЛКАНОГЕННИХ ТА ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОВИХ НАФТОГАЗОНОСНИХ КОЛЕКТОРІВ PDF
І.М. Skopychenko 66-73
ТЕКТОНІЧНІ РОЗРИВНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХНЯ РОЛЬ У СТРУКТУРОУТВОРЕННІ І ФОРМУВАННІ ПАСТКОВИХ УМОВ PDF
І.V. Vysochanckiy, E.E. Volosnik, M.V. Kupchinska, A.O. Nekrasov, G.E. Svyatenko 74-83
ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, ГАЗОНОСНІСТЬ ТА ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ВУГЛЕНОСНОЇ ТОВЩІ ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
I.V. Buchynska, O.M. Shevchuk 84-94
РОЗМІРИ ПОР ПІЩАНИХ КОЛЕКТОРІВ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ ПІВДЕННОГО СХОДУ ДДЗ І ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПРОНИКНІСТЬ PDF
S.F. Poverenniy, А.I. Lurye 95-112
ОСОБЛИВОСТІ АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЇ СТРУКТУРИ КАМ’ЯНОГО ВУГІЛЛЯ В РІЗНИХ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ СТАНАХ ВУГЛЕПОРОДНОГО МАСИВУ PDF
К.А. Bezruchko, L.I. Pymonenko, O.V. Burchak, D.A. Suvorov 113-122
ПРОСТОРОВО-ПАРАГЕНЕТИЧНА, ПОЛІГЕННО-ПОЛІХРОННА ЗОЛОТОРУДНА СИСТЕМА СОЛОНЯНСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ PDF
M.S. Kovalchuk, V.V. Sukach 123-132

СТРАТИГРАФІЯ

ЗУБИ ІХТІОЗАВРІВ З ВІДКЛАДІВ КРЕЙДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
L.S. Kyselevych, O.S. Ogienko 133-145
ЗОНАЛЬНИЙ ПОДІЛ САНТОНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНОЇ ОКРАЇНИ ДОНБАСУ ЗА ФОРАМІНІФЕРАМИ PDF
O.D. Veklych 146-155
ОГЛЯД ПРОБЛЕМ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТИГРАФІЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПАЛЕОГЕНУ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ PDF
T.S. Ryabokon 156-172
ТИПИ ЛІТОГЕНЕЗУ І ДЕЯКІ ГЕОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ СЕРЕДОВИЩА ТОРФОНАКОПИЧЕННЯ НА МЕЖІ ПАЛЕОГЕНУ – НЕОГЕНУ В МЕЖАХ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
A.V. Aleksandrova 173-178
ЗОЛОТОНОСНІСТЬ НАДЗАПЛАВНИХ ТЕРАС РІЧКИ ДНІСТЕР У МЕЖАХ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІСТРОВ’Я: ІСТОРІЯ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
K.I. Derevskaya, V.F. Berehovenko, M.S. Kovalchuk, R.A. Spitsa, G.V. Silchenko, I.M. Kapelistaya 179-188
ЧЕТВЕРТИННІ І РЕЦЕНТНІ ОСТРАКОДИ ТИРЕНСЬКОГО Й ЧЕРВОНОГО МОРІВ ЧАСТИНА 1: BAIRDIIDAE, BYTHOCYPRIDIDAE, CYTHERELLIDAE PDF
N.I. Dykan 189-203

НОВІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

МАНТІЙНІ ОСЕРЕДКИ – НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ВУГЛЕВОДНЕВИХ РЕСУРСІВ: ВІД ДИСКУСІЙ ДО ПРАКТИКИ ОСВОЄННЯ PDF
M.I. Yevdoshchuk 204-209
ПРОГНОЗУВАННЯ СКУПЧЕНЬ ВУГЛЕВОДНІВ НЕТРАДИЦІЙНОГО ТИПУ В МЕЖАХ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ PDF
S.G. Vakarchuk, N.A. Danyshurka 210-218

ЮВІЛЕЇ

Владимир Юрьевич Зосимович (к 85-летию со дня рождения) PDF
Editorial Board 219-223