DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2018.170100

ПРОСТОРОВО-ПАРАГЕНЕТИЧНА, ПОЛІГЕННО-ПОЛІХРОННА ЗОЛОТОРУДНА СИСТЕМА СОЛОНЯНСЬКОГО РУДНОГО ПОЛЯ

M.S. Kovalchuk, V.V. Sukach

Анотація


Упродовж геологічного розвитку території в межах Солонянського рудного поля Середньопридніпровської граніт-зеленокам’яної області сформувався просторово-парагенетичний ряд різночасових і різногенетичних золотовмісних формаційних одиниць, які об’єднані причинно-наслідковими зв’язками й мають загалом великий ресурсний потенціал. Вирішальна роль у формуванні просторово-парагенетичного ряду різночасових і різногенетичних золотовмісних формаційних одиниць (кристалічні породи фундаменту, їхні кори вивітрювання, алювіальні продукти розмиття кір вивітрювання) належала тектонічному чиннику. Комплексний підхід до оцінки об’єктів, які просторово й парагенетично об’єднують корінну, гіпергенну і розсипну золотоносність, набагато розширює перспективи Солонянського рудного поля та підвищує його інвестиційну привабливість.

Ключові слова


Солонянське рудне поле; самородне золото; родовища золота Сергіївське й Балка Золота; кристалічний фундамент; кора вивітрювання; середньоеоценові алювіальні відклади; просторово-парагенетична; різночасова; різногенетична золоторудна система; тектонічні чинники

Повний текст:

PDF

Посилання


Gaeva N.P. and etc. 2006. Features of the material composition of native gold and gold-bearing ores of greenstone complexes of the Middle Dnieper. Research Report. Novomoskovsk. – in Ukrainian

Kovalchuk M.S, Sukach V.V, Kroshko Yu.V. 2012. Typomorphic features of placers gold from Buchak alluvial deposits of the Middle Predniper granite-green stone area. This is a different world of mineralogy: Materials of the scientific conference devoted to the 100th anniversary of Academician Yevhen Kostyantynovych Lazarenko. Kyiv, p. 83-88. – in Ukrainian

Kovalchuk M.S., Sukach V.V., Gaeva N.M. 2015. Typomorphic features of native gold from the weathering crust of ore bearing rocks of the Surska greenstone structure (Middle Dnieper, Ukraine). Reports of the XII Congress of RMO «Mineralogy in the whole space of this word» (October 13–16). St. Petersburg, p. 110-112. – in Russian

Sukach V.V., Gaeva N.M. 2001. Gold of burial alluvial placers of the Ukrainian shield (Surska structure, Middle Dnieper). Mineralogy magazine. No. 4, p. 123-128. – in Ukrainian

Sukach V.V. and etc. 1999. Geological structure and minerals of the middle course of the Mokraya Sura river. Report of the Sursk geological prospecting detachment on the results of a geological additional survey of 1: 50000 scale of the southern part of the Sura structure in conjunction with prospecting for gold in 1989-1999. (The territory of sheets М-36-142-Б-в, г; -Г-а, b). Research Report. Novomoskovsk. – in Russian

Sukach V.V. and etc. 2006. Geological formations of gold mineralization and mineralogical- geochemical characteristics of native gold of green-stone complexes of the Middle Dnieper. Research Report. Dnipropetrovsk. – in Ukrainian

Sukach V.V., Kovalchuk M.S., Gaeva N.M. 2014. Typomorphic features of gold from the ore zones and the crust of the deposition of the deposit of the Balka Zolota. Mineralogical Review. No. 64, issue 2, p. 88-94. – in Ukrainian

Bobrov O.B., Sukach V.V., Malykh M.M., Isakov L.V., Kosar M.A., Malyuk B.I. 2006. Sergiivske gold deposit. Ukraine: Carpathians and Ukrainian Shield: Geological excursion guidebook. ZUKC, Kyiv; Lviv, p. 139-145.

Bobrov O.B., Sukach V.V., Malykh M.M., Isakov L.V., Kosar M.A., Malyuk B.I. 2006. Balka Zolota gold deposit. // Ukraine: Carpathians and Ukrainian Shield: Geological excursion guidebook. ZUKC, Kyiv; Lviv, p. 147-149.

Bobrov O.B., Sukach V.V., Malykh M.M., Isakov L.V., Malyuk B.I. 2002. Gold mineralization in Sura greenstont belt. Main types of rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian shield: Geological excursion guidebook. Geografika, Kyiv, p. 123-127.

Stepanyuk L.M., Merkushyn I.E., Malyuk B.I., Sukach V.V., Isakov L.V., Foshchiy M.V., Kozar M.A. 2008. Geology, Radiological Age, Metallogeny of Greenstone Complexes in the Ukrainian Shield: Geological Excursion № 52: [33d Intern. Geol. Congr.]. ZUKC LLP, Lviv, p. 45-56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Гаєва Н.П. та ін. Особливості речовинного складу самородного золота та золотовміщуючих руд зеленокам’яних комплексів Середнього Придніпров’я. Звіт про НДР. Новомосковськ, 2006.

 

2. Ковальчук М.С., Сукач В.В., Крошко Ю.В. Типоморфні особливості розсипного золота з бучацьких алювіальних відкладень Середньопридніпровської граніт-зеленокам’яної області // Такий різний світ мінералогії: зб. матеріалів наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження академіка Євгена Костянтиновича Лазаренка. К., 2012. С. 83-88.

 

3. Ковальчук М.С., Сукач В.В., Гаева Н.М. Типоморфные особенности самородного золота из кор выветривания рудоносных пород Сурской зеленокаменной структуры (Среднее Приднепровье, Украина) // Доклады XII Съезда РМО «Минералогия во всем пространстве сего слова» (13-16 октября). Санкт-Петербург, 2015. С. 110-112.

 

4. Сукач В.В., Гаєва Н.М. Золото похованих алювіальних розсипів Українського щита (Сурська структура, Середнє Придніпров’я) // Минерал. журн. 2001. №4. С.123-128.

 

5. Сукач В.В. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые среднего течения р. Мокрая Сура. Отчет Сурского геолого-поискового отряда о результатах геологического доизучения масштаба 1:50000 южной части Сурской структуры совместно с поисковыми работами на золото в 1989-1999 гг. (листы М-36-142-Б-в,г; -Г-а,б). Отчет о НИР. Новомосковск, 1999.

 

6. Сукач В.В. та ін. Геолого-формаційні типи золотого зруденіння та мінералого-геохімічна характеристика самородного золота зеленокам’яних комплексів Середнього Придніпров’я. Звіт про НДР. Дніпропетровськ, 2006.

 

7. Сукач В.В., Ковальчук М.С., Гаєва Н.М. Типоморфні особливості золота з рудних зон та кори звітрювання родовища Балка Золота // Мінерал. збірн. 2014. № 64. Вип. 2. С. 88-94.

 

8. Bobrov O.B., Sukach V.V., Malykh M.M., Isakov L.V., Kosar M.A., Malyuk B.I. Sergiivske gold deposit // Ukraine: Carpathians and Ukrainian Shield: Geological excursion guidebook. Kyiv; Lviv: ZUKC, 2006. P. 139-145.

 

9. Bobrov O.B., Sukach V.V., Malykh M.M., Isakov L.V., Kosar M.A., Malyuk B.I. Balka Zolota gold deposit // Ukraine: Carpathians and Ukrainian Shield: Geological excursion guidebook. Kyiv; Lviv : ZUKC, 2006. P. 147-149.

 

10. Bobrov O.B., Sukach V.V., Malykh M.M., Isakov L.V., Malyuk B.I. Gold mineralization in Sura greenstont belt // Main types of rock complexes and mineral deposits in the Ukrainian shield: Geological excursion guidebook. Kyiv: Geografika, 2002. P. 123-127.

 

11. Stepanyuk L.M., Merkushyn I.E., Malyuk B.I., Sukach V.V., Isakov L.V., Foshchiy M.V., Kozar M.A. Geology, Radiological Age, Metallogeny of Greenstone Complexes in the Ukrainian Shield: Geological Excursion № 52: [33d Intern. Geol. Congr.]. Lviv: ZUKC LLP, 2008. P. 45-56.