Тектоніка і стратиграфія

ISSN 2523-482X (Online), ISSN 0375-7773 (Print)

Засновники:

Національна академія наук України
Інститут геологічних наук НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ КВ № 15102-3674Р від 30.04.2009

Періодичність − 1 раз на рік

Збірник «Тектоніка і стратиграфія» (надалі Збірник) – одне з провідних в Україні періодичних видань, що є фаховим з геологічних наук.

Збірник друкує оригінальні рецензовані наукові статті аспірантів, здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук, науковців присвячені теоретичним, методичним, методологічним, фундаментальним та прикладним аспектам тектоніки і стратиграфії.

До складу редколегії Збірника входять член-кореспонденти, професори, доктори наук, провідні фахівці-практики у відповідних наукових галузях, що працюють в академіях наук, науково-дослідних інститутах.

Розділи Збірки:
• Тектоніка
• Стратигафія
• Нові напрями досліджень
• Ідеї Гіпотези Дискусії

Мова видання: українська, російська, англійська.

Збірка має on-line доступ до змісту номерів, анотацій (українською, російською, англійською мовами) та повного тексту статей.

Обкладинка

Мета

Основна мета Збірника полягає в реалізації програмних задач, головними напрями яких є:
‒ створення адаптованого до потреб сьогодення видання в галузі наук про Землю, яке сприятиме підвищенню рівня наукових та науково-дослідних знань;
‒ популяризація національного та світового досвіду розвитку активного впровадження тектоніки і стратиграфії для пізнання Землі та вирішення проблем надро- та природокористування.

Задачі

− Науково-дослідна: надання можливості українським та зарубіжним науковцям (дослідникам, теоретикам, практикам, професіоналам) поділитися своїми теоріями, поглядами та результатами досліджень геосистем;
− Освітня: підтримка вищої професійної освіти шляхом вільного представлення наукових статей студентами та аспірантами;
− Інформаційна: задоволення різних категорій користувачів, яких цікавлять функціональні можливості наукових напрямів «тектоніка» і «стратиграфія» для фундаментальних та прикладних цілей.

Унікальність

Збірник «Тектоніка і стратиграфія» – наукове міждисциплінарне академічне періодичне видання, яке об’єднує області наук про Землю, а також забезпечує їх тісний взаємозв’язок з іншими науками.


№ 44 (2017)


Обкладинка