ОПТИМАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ДЕГАЗАЦІЙНИХ СВЕРДЛОВИН У МЕЖАХ ГІРНИЧОГО ВІДВОДУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЗА ДАНИМИ СТАГД

Автор(и)

  • V. Dubosarskiy Інститут геологічних наук НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2015.94703

Ключові слова:

СТАГ, дегазаційні свердловини, вугільні шахти

Анотація

 На прикладі використання структурно-термо-атмогеохімічних досліджень (СТАГД) у межах гірничого відводу шахти ім. О.Ф. Засядька розглянуто питання оптимального розташування дегазаційних свердловин.

 

Посилання

Анциферов А.В. Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины. В 3 т. Т.2. Углегазовые и газовые месторождения Северо-Восточного Донбасса, окраин Большого Донбасса, Днепровско-Донецкой впадины и Львовско-Волынского бассейна. / Анциферов А.В., Голубев А.А., Канин В.А та ін. – Донецк: «Вебер», 2010. – 478 с.

Багрій І.Д. Прогнозування розломних зон підвищеної проникності гірських порід для вирішення геоекологічних і пошукових задач. / І.Д. Багрій –К., 2003. – 149 с.

Багрій І.Д. Разработка комплексу структурно-термо-атмогеохімічних методів для прогнозування і пошуків покладів вуглеводнів / Багрій І.Д. Гладун В.В., Довжок Т.Е. та ін. // Геол журн. – 2001. – №2. – С. 89-93.

Багрій І.Д. Критерії прогнозування покладів вуглеводнів в акваторії Азовського моря структурно-термо-атмогеохімічними методами / Багрій І.Д., Знаменська Т.А.. Мельничук П.Н. та ін. // Геол. журн. – 2007. – № 2. – С. 39-56.

Багрій І.Д. Нафтогазоперспективні об’єкти України. Прогнозування нафтогазоперспективних об’єктів Дніпровсько-Донецької газонафтоносної області з застосуванням комплексу нетрадиційних приповерхневих методів / Багрій І.Д., Гладун В.В., Гожик П.Ф., Дубосарський В.Р. і ін. – К.: Варта, 2007. –533c.

Багрій І.Д. Прогнозування геодинамічних зон та перспективних площ для видобутку шахтного метану вугільних родовищ Донбасу / Багрій І.Д., Гожик П.Ф., Почтаренко В.І., Дубосарський В.Р. і ін. – К.: Фоліант, 2011. –236c.

Бобровников В.Н., Оценка метаноопасности при ведении очистных работ в районе геологических нарушений / Бобровников В.Н., Погудин Ю.М. // 2006 Семинар № 6. – С. 124-126.

Ефремов И.А. Комплексная дегазация и создание теплоэнергетических комплексов на угольных шахтах. / Ефремов И.А. // Gornictwo i geologia Т. 8. 2013. – С. 21-32.

Забурдяев В.С. Метанообильные шахты: газоносность, метановыделение, дегазации / Забурдяев В.С. // Безапасность труда в промышленности, 2012. – № 11. – С. 28-39

Свідоцтво України № 28176. Авторського права на твір «Комплексна методика структурно-термо-атмогідро-геохімічних досліджень (СТАГД)» / Багрій І.Д., Гожик П.Ф.; заявник і власник Інститут геологічних наук НАН України. 31.03.2009.

Софийский К.К. Дегазация угольных массивов гидродинамическим способом при проведении выработок по пластам, склонным к газодинамическим явлениям. / Софийский К.К., Гаврилов В.И., Пищев А.А. // Наукові праці Укр НДМІ НАН України № 13 (частина 1), 2013р. – С. 57-65.

Репка В.В. Об извлечении газа из угольных пластов, не разгруженных горными выработками / Репка В.В. // Уголь Украины, 2001. – № 7. – С. 43-44

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-07

Номер

Розділ

НОВІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ