DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2015.94700

ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ ПРИРОДИ В СРЕДНЬОМУ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНІ УКРАЇНИ

V. Shelkoplyas, T. Chrystoforova

Анотація


 Ландшафтно-кліматичні умови середнього неоплейстоцену України (400 – 120 тис. років) охарактеризовані контрастними змінами холодних і теплих епох. Ці події чітко відображені в будові лесово-грунтової формації. На території України для цього інтервалу часу достовірно встановлені сліди одного зледеніння (280-240 тис. років), що наступило після чигиринського (завадівського) міжльодовиков’я. Остання тепла епоха кінця середнього плейстоцену відмічена формуванням кайдацького (коршевського) похованого грунту, а потім тясминського горизонту лесу. В льодовиковій зоні вони відповідають прип’ятським стадіальним відкладам дніпровського льодовика і лесовидним суглинкам з одним - двома похованими грунтами.

 


Ключові слова


лес; клімат; вік; поховані ґрунти; стратиграфія; мерзлота

Повний текст:

PDF

Посилання


Біленко Д.К. Матеріали до геологічної історії долини Верхнього та Середнього Дніпра / Д.К Біленко.– К.: Вид-во АН УРСР, 1939.– 60 с.

Болиховская Н.С. Эволюция лессово-почвенной формации Северной Евразии / Н.С. Болиховская – М.: Изд-во МГУ, 1995.– 250 с.

Бондарчук В.Г. Плейстоценовая ледниковая формация Приднепровья / В.Г. Бондарчук // Хронология и климаты четвертичного периода. МГК. XXI сес. Докл. сов. Геологов. Пробл. 4 .– М.: Изд-во АН СССР, 1960.– С. 165.

Гожик П.Ф. О среднеплейстоценовом оледенении на территории Украины / П.Ф. Гожик, Ю.Г. Чугунный // Плейстоценовые оледенения Восточно-Европейской равнины. – М.: Наука, 1981.– С. 86-91.

Гричук В.П. Межледниковые озерно-болотные отложения с. Крукеничи / В.П. Гричук, Е.Е. Гуртовая // Вопросы палеогеографии плейстоцена.– М.: Наука, 1981.– С. 59-91.

Дорофеєв Л.М. Літологічні особливості морени Дніпровського льодовика / Л.М. Дорофеєв // Доп. АН УРСР.¬– 1959.¬– № 2.– С. 182-187.

Закревська Г.В. Геологічний та геоморфологічний нариси Чернігівського Полісся (між р.р. Десною та Дніпром) / Г.В. Закревська. – К.: Вид-во АН УРСР, 1936.– 56 с.

Крокос В.Н. Четвертинні відклади Лубенщини / В.Н. Крокос // Вісн. Укр. район. геол.-розвід. упр.– 1929.– № 4.– С. 45.

Нечаев В.П. О соотношении наземного и подземного оледенений на Восточно-Европейской равнине в днепровскую холодную эпоху / В.П. Нечаев // Материалы Первой конф. геокриологов России. – М.: Изд-во МГУ, 1996.– Кн. 1.– С. 55-64.


Пристатейна бібліографія ГОСТ