НИЖНЬОПЕРМСЬКІ ВІДКЛАДИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ, ЯК ВМІСТИЛИЩЕ НЕСТРУКТУРНИХ ПАСТОК ВУГЛЕВОДНІВ

Автор(и)

  • І. Samchuk ХНУ ім.В.Н.Каразина, Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2015.94693

Ключові слова:

Дніпровсько-Донецька западина, нижньопермські відклади, несклепінні пастки, літологічне виклинювання

Анотація

 У статті наведено дані про характер розповсюдження нижньопермських відкладів на території Дніпровсько-Донецької западини та особливості будови розрізу. Неоднорідності у будові хемогенної толщі нижньої пермі дають змогу виділити ділянки часткового, або повного літолого-стратиграфічного виклинювання шарів розрізу. Наводяться перспективні ділянки на яких можливе розповсюдження площ з літологічно та стратиграфічно обмеженими пастками для вуглеводнів.

 

Посилання

Предбахмутский размыв и его роль в оценке перспектив нефтегазоносности юго-востока Днепровско-Донецкой впадины / Я. И. Коломиец, С. А. Тхоржевский, А. М. Черняков, Э. И. Шешина // Материалы по геологии и нефтегазоносности Украины. – Москва, 1971. – С. 68–76.

Признаки трансгрессивного залегания бахмутской серии а Днепровско-Донецком прогибе / В. И. Андреева, В. Д. Коган, Я. И. Коломиец, А. М. Черняков // Советская геология. – 1971. – № 10. – С. 93–101.

Петлиця В. В. Про наявність стратиграфічної незгідності всередені нижнього відділу пермської системи в межах Дніпровсько-Донецької западини. / В. В. Петлиця, Я. І. Коломієць // Питання розвитку газової промисловості України : зб. наук. пр. – 2009 – Вип. 37. – С. 24–38.

Коган В. Д. Прибрежные фации Бахмутского моря и швагерины / В. Д. Коган, В. И. Андреев, Я. И. Коломиец // Палеонтологический журнал. – Москва, 1967. – № 2. – С. 115–134.

Кабышев Б. П. Формации, палеотектоника и нефтегазоносность карбона ДДВ / Б. П. Кабышев, А. Е. Лукин // Осадочные формации и их нефтегазоносность : тез. докл. – Москва, 1978. – С. 78.

Стратиграфія УРСР : в 11 т. Т. 4, ч. 1 / АН УРСР, Ін-т геол. наук ; відп. ред. Д. Є. Айзенверг. – Київ : Наукова думка, 1974. – 215 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-07

Номер

Розділ

СТРАТИГРАФІЯ