DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2015.94688

ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКІВ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА МОНОКЛІНАЛЬНИХ СХИЛАХ ПРОГИНІВ

I. Demyanenko, I. Demyanenko, M. Yevdoshchuk, A. Medvedeva

Анотація


Виконано аналіз структурно-геологічної будови перспективних на нафтогазоносність антиклінальних об’єктів Дніпровсько-Донецької западини. За результатами аналізу геологічних і геофізичних досліджень рекомендується проведення робіт на північних схилах Ярівського і Південносередняківського прогинів. 

 


Ключові слова


Дніпровсько-Донецька западина; нафтогазоносність антиклінальних структур; осадові комплекси фанерозою

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Вивчення локальних об`єктів на схилах депресій / І.І. Дем`яненко, І.Д. Кравченко, І.І. Дем`яненко, А.П. Медвєдєва, С.А. Герасимова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. "Нафтогазова геофізика – інноваційні технології", 25-29 квітня 2011 р., Івано-Франківськ. – С. 63-66

2. Дем`яненко І.І. Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько-Донецької западини. – Чернігів, 2001. – 156 с.

3. Демьяненко И.И. Классификация ловушек углеводородов Днепровско-Донецкой впадины // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. – Львов: Світ, 1990. – Вып. 27. – С. 3-7.

4. Дем`яненко І.І. Проблеми і оптимізація нафтогазопошукових і розвідувальних робіт на об`єктах Дніпровсько-Донецької западини. – Чернігів, 2004. – 220 с.

5. Кабышев Б.П. Крупномасштабное нефтегеологическое районирование на генетической основе (на примере ДДВ) // Перспективы расширения ресурсов нефти и газа Украинской ССР. – Киев: Наукова думка, 1982. – С. 126-133

6. Орлова К.Ф., Иванишин В.А., Демьяненко И.И. Эффективность геологоразведочных работ на нефть и газ в Днепровско-Донецкой впадине за семилетие // Геология нефти и газа. – 1967. – №9. – С. 9-12.

7. Редколіс В.А., Вергуненко О.П. Перспективи нафтогазоносності нижньовізейсько-турнейського продуктивного комплексу за даними сейсмостратиграфічних досліджень в межах північного схилу Срібненської депресії // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. "Нафтогазова геофізика – інноваційні технології", 25-29 квітня 2011 р., Івано-Франківськ. – С. 186-189.


Пристатейна бібліографія ГОСТ