ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКІВ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА МОНОКЛІНАЛЬНИХ СХИЛАХ ПРОГИНІВ

Автор(и)

  • I. Demyanenko УкрДГРІ, м. Чернігів, Ukraine
  • I. Demyanenko НАК «Надра України», м. Київ, Ukraine
  • M. Yevdoshchuk Інститут геологічних наук НАН України, Ukraine
  • A. Medvedeva УкрДГРІ, м. Чернігів, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2015.94688

Ключові слова:

Дніпровсько-Донецька западина, нафтогазоносність антиклінальних структур, осадові комплекси фанерозою

Анотація

Виконано аналіз структурно-геологічної будови перспективних на нафтогазоносність антиклінальних об’єктів Дніпровсько-Донецької западини. За результатами аналізу геологічних і геофізичних досліджень рекомендується проведення робіт на північних схилах Ярівського і Південносередняківського прогинів. 

 

Посилання

1. Вивчення локальних об`єктів на схилах депресій / І.І. Дем`яненко, І.Д. Кравченко, І.І. Дем`яненко, А.П. Медвєдєва, С.А. Герасимова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. "Нафтогазова геофізика – інноваційні технології", 25-29 квітня 2011 р., Івано-Франківськ. – С. 63-66

2. Дем`яненко І.І. Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько-Донецької западини. – Чернігів, 2001. – 156 с.

3. Демьяненко И.И. Классификация ловушек углеводородов Днепровско-Донецкой впадины // Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений. – Львов: Світ, 1990. – Вып. 27. – С. 3-7.

4. Дем`яненко І.І. Проблеми і оптимізація нафтогазопошукових і розвідувальних робіт на об`єктах Дніпровсько-Донецької западини. – Чернігів, 2004. – 220 с.

5. Кабышев Б.П. Крупномасштабное нефтегеологическое районирование на генетической основе (на примере ДДВ) // Перспективы расширения ресурсов нефти и газа Украинской ССР. – Киев: Наукова думка, 1982. – С. 126-133

6. Орлова К.Ф., Иванишин В.А., Демьяненко И.И. Эффективность геологоразведочных работ на нефть и газ в Днепровско-Донецкой впадине за семилетие // Геология нефти и газа. – 1967. – №9. – С. 9-12.

7. Редколіс В.А., Вергуненко О.П. Перспективи нафтогазоносності нижньовізейсько-турнейського продуктивного комплексу за даними сейсмостратиграфічних досліджень в межах північного схилу Срібненської депресії // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. "Нафтогазова геофізика – інноваційні технології", 25-29 квітня 2011 р., Івано-Франківськ. – С. 186-189.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-05-07

Номер

Розділ

ТЕКТОНІКА