МЕТОДОЛОГІЯ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ – ПОЗИТИВІЗМ

Автор(и)

  • K. Dykan Інститут геологічних наук НАН України, Ukraine
  • O. Sahan Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2014.94663

Ключові слова:

методологія, позитивізм, палеонтологія, біостратиграфія

Анотація

Проаналізовано методологію природничих наук. Доведено, що методологією палеонтології є позитивізм. Розглянуто концепції та принципи, запропоновані позитивістами, які й окреслюють наукову парадигму природознавства загалом і палеонтології та біостратиграфії зокрема. 

 

Посилання

Букет законов эволюции / Раутиан А.С. // Эволюция биосферы и биоразнообразия: К 70-летию А.Ю. Розанова. – М.: Т-во науч. изд. КМК, 2006. – С. 20–38.

Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Шпорлюк Р. – К.: Дух і Літера, 2013. – 552 с.

Методологічні засади еволюціонізму в палеонтології / Дикань К.В. // Еволюція органічного світа та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали ХХХV сес. Палеонтол. т-ва НАН України (Львів, 19–22 трав. 2014 р.). – К., 2014. – С. 139–141.

Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів та ад’юнтів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учб. літератури, 2010. – 352 с.

Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. / Касьян В.І. – К.: Знання, 2008. – 347 с.

Базальная диверсификация пернатых / Курочкин Е.Н. // Эволюция биосферы и биоразнообразия: К 70-летию А.Ю. Розанова. – М.: Т-во науч. изд. КМК, 2006. – С. 219–232.

Методология геологической науки / Мороз С.А., Оноприенко В.И. – К.: Вища шк., 1985. – 199 с.

Стратиграфия и палеонтология как науки исторические: взгляд «сверху» / Лазарев С.С. // Эволюция биосферы и биоразнообразия: К 70-летию А.Ю. Розанова. – М.: Т-во науч. изд. КМК, 2006. – С. 580–597.

Логика и рост научного знания / Поппер К. – М.: Прогресс, 1983. – 605 с.

Предположения и опровержения / Поппер К. – М.: АСТ, 2004а. – 638 с.

Логика научного исследования / Поппер К. – М.: Республика, 2004б. – 447 с.

История науки и ее рациональные реконструкции / Лакатос И. // Структура и развитие науки. Из Бостонских исследований по философии науки. – М.: Прогресс, 1978. – С. 203–235.

Еволюція: критичний підручник / Юнкер Райнгард, Шерер Зиґфрід. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 332 с.

Принцип хаэссеитас Г.А. Заварзина: основа понимания биологической эволюции как части метафизики («теории») процесса / Лазарев С.С. // Проблемы эволюции биосферы / отв. ред. С.В. Рожнов; Сер. «Гео-биологические процессы в прошлом». – М.: ПИН РАН, 2013. – С. 311–339.

Онтологія / Владислав Стружевський. – К.: Дух і Літера, Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського, 2014. – 312 с.

Палеонтологія як історична наука: методологічний аналіз / Дикань К.В. // Проблеми геології фанерозою України: Матеріали V всеукраїнської конференції (Львів, 8–10 жов. 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 44–50.

Methodological analysis of historicism in palaeontology / K.V. Dykan // Buletinul Institutului de geologie şi seismologie al academiei de ştiinţe a Moldovei. – 2015 [in press].

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-12-18

Номер

Розділ

ІДЕЇ ГІПОТЕЗИ ДИСКУСІЇ