DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2014.94648

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ МЕЗОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ

M. Ivanik, D. Pyatkova, L. Plotnikova, N. Zhabina, O. Shevchuk, O. Veklych, O. Anikeeva

Анотація


Наведені нові дані по стратиграфії тріасу, юри та крейди України. Створені та удосконалені 32 схеми стратиграфії всіх підрозділів мезозою регіонів Карпат (Складчасті Карпати, Закарпатський прогин та Передкарпатський з прилеглою частиною Східноєвропейської платформи), Добруджі (Північна Добруджа і Переддобрудзький прогин), Криму (Рівнинний і Гірський Крим, Керченський півострів), Українського щита, Донецької складчастої споруди, Дніпровсько-Донецької і Причорноморської западин, акваторії Чорного та Азовського морів. Вперше створені схеми біозональної та міжрегіональної кореляції цих відкладів (11 схем). Всі схеми побудовані за кореляцією з новітніми Міжнародними стратиграфічними шкалами та відповід до вимог Стратиграфічного кодексу України. У ряді схем удосконалено структурно-фаціальне районування. Стратиграфічна належність відкладів комплексно обгрунтована різними групами макро- та мікрофосилій, багато з яких застосовані вперше. По окремих частинах розрізу створені або удосконалені біозональні шкали. Уточнені вік, обсяг та поширення стратиграфічних підрозділів, літологічна та палеонтологічна характеристика, стратиграфічні співвідношення, виділені нові стратони. Вперше створені схеми мезозою Азовського моря, фундаменту Закарпатського прогину, верхньої крейди північно-західного шельфу Чорного моря і Рівнинного Криму. 

 


Ключові слова


стратиграфічна схема; тріас; юра; крейда; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилишин В.И., Пастернак С.И., Розумейко С.В. Стратиграфические подразделения меловых отложений платформенной части запада Украины / Львов, 1991. – 59 с. – (Препр. / АН УССР. Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых; № 91-I).

Геология шельфа УССР. Стратиграфия (шельф и побережье Черного моря) / отв. ред. Ю.В. Тесленко. – Киев: Наук. Думка, 1984. – 184 с.

Гожик П.Ф., Маслун Н.В., Плотнікова Л.Ф. та ін. Стратиграфія мезокайнозойських відкладів північно-західного шельфу Чорного моря / - К., 2006. — 171 с., 54 іл.

Пояснювальна записка до стратиграфічної схеми юрських відкладів Передкарпаття (Стрийський юрський басейн) / [Дулуб В.Г., Жабіна Н.М., Огороднік М.Є., Смірнов С.Є.]. – Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2003. – 30 с. схема.

Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1. Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України / Гол. pед. П.Ф. Гожик. - К. – 2013. – 638 с.

Стратиграфические схемы фанерозоя и докембрия Украины / УМСК Украины; Гос. комитет Украины по геологии и использованию недр. – Киев, 1993. – 60 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ