DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2014.94640

РОЛЬ ТЕКТОНІКИ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ДОЛИН ЧОРНОГО І БІЛОГО ЧЕРЕМОШУ ТА ЇХ ЗОЛОТОНОСНОСТІ

L. Figura

Анотація


Розглянуто вплив тектоніки на геологічну історію району досліджень. Встановлено основні етапи розвитку річкової мережі. Виявлено основні чинники, які впливають на розподіл алювію. Проаналізовано умови формування розсипів золота. Охарактеризовано основні джерела живлення. 

 


Ключові слова


тектонічні рухи; історія геологічного розвитку; формування річкової мережі; алювіальний процес; золото

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьева І.М. Прояви золота в фанерозойських чорнолупакуватих формаціях України ⁄ І.М. Афанасьева // Золотоносність осадових і метаосадових комплексів України. – К., 1995. – С. 5-17.

Клапчук В. Терасовий комплекс та перебудова гідромережі долини верхнього Пруту в пліоцені та плейстоцені ⁄ В. Клапчук // Проблеми геоморфології та палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій Львів, 2006. С. 25 - 38.

Матковський О. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутвореня ⁄ О. Матковський, П. Білоніжка, Д. Возняк, В. Дяків, М. Ковальчук, І. Наумко, І. Попп, В. Семененко, Л. Скакун, Є. Сливко, Н. Словотенко, В. Степанов, С. Ціхонь, С. Кріль. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 584 с.

Семененко Н.П.Золотоносные россыпи Украины // Древние и погребенные россыпи СССР ⁄ Н.П. Семененко, А.И. Оставненко, Ю.А. Кузнецов, О.Г. Сиденко, К.М. Заруцкий, Э.В. Мельничук. К.: Наук. думка, 1977. Т.2. С. 35-42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ