DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2014.94432

РОЛЬ ТЕКТОНІЧНОГО ЧИННИКА У ФОРМУВАННІ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД ДОНБАСУ

К. Bezruchko, L. Pymonenko

Анотація


Проведені дослідження ролі тектонічного чинника у формуванні фізичних властивостей гірських порід Донбасу. Розглянуті умови і проведено порівняльний аналіз утворення та розвитку структур південного і північного бортів басейну. Зроблено висновок про те, що у формуванні колекторських і акустичних властивостей пісковиків відіграють роль як постінверсійні тектонічні рухи, які зумовили інтенсивність дислокованості районів, так і доінверсійні процеси, що зумовили особливості осадконакопичення, динаміку газоводних потоків, відмінності в мінерально-структурних характеристиках, літолого-фаціальних умовах відкладів, складі газів. Показано, що на кожному з окремих геологічних об'єктів залежно від історії їх розвитку переважають різні чинники (чи їх поєднання), що зумовили певні умови осадконакопичення, тектонічні та гідрогеологічні процеси, які сформували фізичні властивості пісковиків. 

 


Ключові слова


Донецький басейн; метан; пісковики; фізичні властивості; тектонічний чинник

Повний текст:

PDF

Посилання


Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР / отв. ред. И.И. Аммосов. – М.: Госгеолтехиздат, 1963. − Т. 1: Угольные бассейны и месторождения юга Европейской части СССР. − 1963. − 1209 с.

Ержанов Ж.С. Математический анализ складкообразующих сил в верхних слоях земной коры / Ж.С. Ержанов, А.К. Егоров, В.П. Матвеева // Давления и механические напряжения в развитии состава, структуры и рельефа литосферы. – Л.: ВСЕГЕИ, 1969. – С. 63 - 65.

Забигайло В. Е. Проблемы геологии газов угольных месторождений / В. Е. Забигайло, А. З. Широков. − К. : Наук. думка, 1972. − 172 с.

Логвиненко Н.В. Образование и изменение осадочных пород на континенте и океане / Н.В. Логвиненко, Л.В. Орлова. – Л.: Недра, 1987. – 287 с.

Лукинов В.В. Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса / В. В. Лукинов, Л. И. Пимоненко. − К.: Наук. думка, 2008. − 352 с.

Ступка О.С. Геодинамическая эволюция и структура земной коры юга европейской части Советского Союза в докембрии / О.С. Ступка. – К.: Наук. думка, 1986. – 218 с.

Тектоника и горно-геологические условия разработки месторождений Донбасса / В.Е. Забигайло, В. В. Лукинов, Л. И. Пимоненко, Н. В. Сахневич. − К. : Наук. думка, 1994. − 152 с.

Ярошевский В. Тектоника разрывов и складок / В. Ярошевский. − М. : Недра, 1981. − 245 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ