БІОСТРАТИГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ФІЛОГЕНЕЗУ

Автор(и)

  • K. Dykan Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine
  • N. Dykan Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2013.93874

Ключові слова:

методологія, палеонтологія, еволюція, біостратиграфія, філогенез

Анотація

 Викопні рештки організмів слугують матеріальним підґрунтям біостратиграфії. Таксономічний склад скам’янілостей, їх розподіл у часі й просторі є підставою не лише для стратиграфічних схем, а й для аналізу еволюції, побудови філогенетичних дерев (кладограм) таксонів. Водночас щодо принципів класифікації фосилій, їх значення для розв’язання проблем практичної геології та теоретичних питань напрямів і механізмів еволюції тривають дискусії.

 

Посилання

Методологічні засади еволюціонізму в палеонтології / К.В. Дикань // Еволюція органічного світа та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали ХХХV сес. Палеонтол. т-ва НАН України (Львів, 19–22 тр. 2014 р.). – К., 2014. – С. 139–141.

До беззмістовності концепції основного типу в теорії креаціонізму / К.В. Дикань, Н.І. Дикань // Еволюція органічного світа та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали ХХХV сес. Палеонтол. т-ва НАН України (Львів, 19–22 тр. 2014 р.). – К., 2014. – С. 142–144.

Эволюция вида Ilyocypris salebrosa Stepanaitys, 1959 на протяжении плиоцена–голоцена / Н.И. Дыкань // Доп. НАН України. – 2003. – № 9. – С. 121–124.

Використання методів екологічного аналізу для цілей практичної стратиграфії четвертинних відкладів / Н.І. Дикань // Біостратратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою: Зб. наук. пр. НАН України. К., 2005, – С. 270–275.

Филогенез надсемейства Cypridacea (Podocopida, Cypridocopina) на примере четвертичных остракод Украины / Н.И. Дыкань // Эволюция жизни на Земле: Материалы III Междунар. симпоз., 1–3 нояб. 2005 г., г. Томск / отв. ред. В.М. Подобина. – Томск: Том. гос. ун-т, 2005. – С. 7–10.

Систематика четвертинних остракод України (довідник-визначник). / Н.І. Дикань. – К., 2006. – 430 с.

Розчленування пліоцен-четвертинних відкладів Чорного моря (північний шельф) за остракодами / Н.І. Дикань // Тектоніка і стратиграфія. – 2012. – Вип. 39. – С. 111–130.

Принципы установления границ подразделений международной стратиграфической шкалы / В.Л. Егоян // Проблемы этапности развития органического мира: Тр. ХVIII сес. Всесоюз. палеонтол. о-ва. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – С. 40–49.

Вид и видообразование / К.М Завадский. – Л.: Наука, 1968. – 393 с.

Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: Навч. посіб. / В.І. Касьян. – К.: Знання, 2008. – 347 с.

Эпигенетическая изменчивость как фактор эволюции растений / С.С. Кирикович, Е.В .Левитес // Эволюция жизни на Земле: Материалы III Междунар. симпоз., 1–3 нояб. 2005 г., г. Томск / отв. ред. В.М. Подобина. – Томск: Том. гос. ун-т, 2005. – С. 54–56.

Живые самоорганизующиеся когнитивные системы и роль биот в эволюции сред жизни / С.Н. Кирпотин // Там само. – С. 26–28.

Кандониды (Candonidae, Ostracoda) юго-запада СССР / А.Л. Коваленко. – Кишинев: Штиинца, 1998. – 174 с.

Дерево познания: биологические корни человеческого понимания / У. Матурана, Ф. Варела; пер. с англ. Ю.А. Данилова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 224 с.

О закономерностях эволюции как системы / А.В. Попов. – Фрунзе, 1973. – С. 1–94.

Об этапности развития организмов / А.В Попов // Проблемы этапности развития органического мира: Тр. ХVIII сес. Всесоюз. палеонтол. о-ва. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – С. 22–30.

Экология, теория, законы, правила, принципы и гипотезы / Н.Ф. Реймерс. – М.: Наука, 1994. – 367 с.

Смена морских организмов на рубеже палеозоя и мезозоя / К.О. Ростовцев, Д.Л. Степанов // Проблемы этапности развития органического мира: Тр. ХVIII сес. Всесоюз. палеонтол. о-ва. Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – С. 96–106.

Leptocythere (Crustacea, Ostracoda) Азово-Черноморского бассейна / Е.И. Шорников // Зоол. журн. – 1966. – Вып. 45, № 1. – С. 32–49.

О половом диморфизме и изменчивости раковин у представителей рода Leptocythere / Е.И. Шорников // Ископаемые остракоды. – К.: Наук. думка, 1966. – С. 73–85.

Еволюція: критичний підручник / Юнкер Райнгард, Шерер Зиґфрід. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 332 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-12

Номер

Розділ

СТРАТИГРАФІЯ