МІГРАЦІЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ГЛИБИНОГО ГАЗУ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ

Автор(и)

  • B. Bokiy ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядько», м. Донецьк, Ukraine
  • D. Gunia ПАТ «Шахта ім. О.Ф. Засядько», м. Донецьк, Ukraine
  • L. Pimonenko Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, м. Дніпропетровськ, Ukraine
  • A. Balalaev Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, м. Дніпропетровськ, Ukraine
  • N. Vergelska Інститут геологічних наук НАН України, м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2013.93726

Ключові слова:

шахта ім. О.Ф. Засядька, гази вугільних пластів, розломи, метан, гелій, водень

Анотація

Результати проведеного моніторингу та геолого-статистичного аналізу складу газів показали складність і багатофакторність процесів генерації, міграції та накопичення різних газів у вугільній речовині. Причиною аварії стає раптове надходження метану в гірничі виробки з глибших горизонтів. Показана можливість міграції та накопичення газів з глибин і їх зв'язок з неотектонічними рухами. 

 

Посилання

Забигайло В.Е. Проблемы геологии газов угольных месторождений / В.Е. Забигайло, А.З. Широков.  Киев: Наук. думка, 1972.  172 с.

Лидин Г.Д. Зональное распределение природных газов в Донбассе / Г.Д. Лидин // Изв. АН СССР. 1944. – № 6. – С. 337-345.

Доленко Г.Н. К проблеме эндогенного происхождения нефти и газа / Г.Н. Доленко / Геология и геохимия горючих ископаемых – 1988. – № 71. – С.1-8

Радзівілл А.Я. Етапи утворення вуглецевих формацій в геологічних структурах Ураїни / А.Я. Радзівілл, В.Ф. Шульга, А.В. Іванова та ін. – Київ: LAT & К, 2012. – 213 с.

Козлов В.П. О тяжелых углеводородах в газах угля Донбасса / В.П. Козлов / Геология нефти и газа. – 1960. – № 6. – С. 46-48.

Косачев И.П. Глубинные геофлюиды как потенциальный источник месторождений углеводородного сырья / И.П. Косачев, В.Г. Изотов, Л.М. Ситдикова, Э.М. Косачева // Дегазация Земли: геотектоника, геодинамика, геофлюиды, нефть и газ, углеводороды и жизнь: Материалы Всерос. конф., посвященной 100-летию со дня рождения акад. П.Н. Кропоткина, 18 – 22 окт. 2010 г. – М.: ГЕОС, 2010. – С. 251-255.

Бородулин М.И. Система глубинных разломов по данным глубинного сейсмического зондирования / М.И. Бородулин // Геол. журн. – 1976. – № 5 (170). – С. 88-96.

Лукинов В.В. Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса / В.В. Лукинов, Л.И. Пимоненко. – Киев: Наук. думка, 2008. – 350 с.

Усенко О.В. Тепловой поток современная активизация Донецкого бассейна (по новым данным) / О.В. Усенко // Геофиз. журн. – 2002. – № 5 – С. 102-100.

Полівцев А.В. Наземні геохімічні методи в геодинамічному районуванні вугільних родовищ / А.В. Полівцев // Геотехническая механіка. – 1998. – Вып. 10. – С. 98-104.

Сейсмологический бюллетень Украины за 2008 год. – Севастополь: Экоси-Гидрофизика,- 2010. – С. 23-58.

##submission.downloads##

Опубліковано

2013-12-12

Номер

Розділ

ТЕКТОНІКА