КЛАСИФІКАЦІЇ СЕЛЕВИХ ТІЛ, БАСЕЙНІВ ТА ПОТОКІВ ДЛЯ СКЛАДЧАСТИХ КАРПАТ (БАСЕЙН р. ТИСА)

Автор(и)

  • O. Huda Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2012.93181

Анотація

 Запропоновано морфологічну класифікацію селевих басейнів для складчастих Карпат на основі існуючих загальних класифікацій та особливостей геолого геоморфологічної будови досліджуваного регіону. Обґрунтовано необхідність використання поняття «селевих тіло» для позначення акумульованого уламкового матеріалу селевого походження. Виділено морфогенетичні типи селевих тіл. Розроблено класифікацію селевих потоків для складчастих Карпат за джерелами живлення їх твердої фази.

 

Посилання

Будз М., Ковальчук І. Геолого-геоморфологічна класифікація селевих потоків // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2008. – Вип. 35. – С. 28–33.

Виноградов Ю.Б. Основные свойства селевой массы // Селевые потоки. – М.: Гидрометеоиздат, 1978. – Сб. 3. – С. 3–17.

Гуда О.В. Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття) // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Геологія. – 2012. – Вип. 56. – С. 8–12.

Іванік О.М. Головні особливості взаємозалежностей факторів формування селевих потоків у межах басейну р. Абранка // Там же. – 2008. – Вип. 43. – С. 16-19.

Звіт про геологічну зйомку масштабу 1:50 000 аркушів М-34-132-Б, М-34-132-Г (Усть-Чорна) на площі 684 кв. км. Геологічна будова та корисні копалини басейнів рік Мокрянка і Молода, площа Усть-Чорна / Гречко В.П., Приходько М.Г. та ін. – Львів, 2008. – Кн. 1. – 177 с.

Мисак Т.Б. Просторовий аналіз та прогнозування поширення селевих осередків у Карпатському регіоні // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – 2011. – № 1. – С. 211–222.

Олиферов А.Н. Закономерности формирования селевых потоков в Крыму и Карпатах // Уч. зап. Тавр. нац. ун-та им. В.И. Вернадского. Сер. геогр. – 2004. – Том 17 (56). – № 4. – С. 77–84.

Перов В.Ф. Селевые явления: Терминологический словарь. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. – 46 с.

Перов В.Ф. Селеведение: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2012. – 274 с.

Рудько Г.И., Ерыш И.Ф. Оползни и другие геодинамические процессы горноскладчастых областей Украины (Крым, Карпаты). – Киев: Задруга, 2006. – 624 с.

Флейшман С.М. Сели. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 148 с.

Шевчук В.В., Іванік О.М., Лавренюк М.В. Розробка засобів комп’ютерного моделювання селевої небезпеки в межах Карпатського регіону // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – К., 2009. – С. 307–318.

Scottish Road Network Landslides Study / M. G. Winter, F. Macgregor, L. Shackman. – 119 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/07/ 08131738/17395

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-29

Номер

Розділ

ІДЕЇ ГІПОТЕЗИ ДИСКУСІЇ