ДО БІОСТРАТИГРАФІЇ НЕОГЕН - ПАЛЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ АЛЬМІНСЬКОЇ ЗАПАДИНИ КРИМУ

Автор(и)

  • O. Anistratenko Інститут геологічних наук НАН України, Ukraine
  • Yu. Vernyhorova Інститут геологічних наук НАН України, Ukraine
  • V. Kovalenko Інститут геологічних наук НАН України, Ukraine
  • S. Liuleva Інститут геологічних наук НАН України, Ukraine
  • E. Osmanov КП "Півдекогеоцентр", Ukraine
  • S. Ramskyi КП "Півдекогеоцентр", Ukraine
  • T. Riabokon Інститут геологічних наук НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2012.93140

Анотація

 Проведено палеонтологічне вивчення палеоген-неогенових відкладів, розкритих св. 302 (с. Рівнопілля) і св. 303 (с. Верхньосадове) – Альмінська западина, Крим. Виділені біостратиграфічні підрозділи 96в ранзі зон і верств з фауною в розрізі палеогену: верстви з Subbotina turkmenica у товщі мергелів і глин кумського горизонту, зона Globigerapsis tropicalis s.l., зона Planulina costata, нанозона NP 19-20 в альмінській світі альмінського горизонту, верстви з Globigerina officinalis, верстви з Heterolepa almaena, верстви з Lenticulina herrmanni, зони NP 19-20, NP 21, NP 22 у кизилджарській товщі, верстви з Spiroplectammina oligocenica, зона NP22 у зубакінській товщі планорбелового горизонту. Неогенові відклади з розмивом залягають на відкладах нижнього олігоцену. У розрізі неогену за характерними комплексами форамініфер, остракод і нанопланктону виділені середній сармат (новомосковські, дніпропетровсько-василівські верстви), меотис і понт. Встановлені кілька рівнів перевідкладення: у вапняках дніпропетровсько-василівських верств середнього сармату одночасно зустрінуті чокракські молюски, конкські остракоди і палеогенові форамініфери. Виявлені 33 середньосарматських види черевоногих молюсків, які раніше не були відомі у відкладах Альмінської западини. Вперше на досліджуваній території зареєстровано представників родів Blinia, Flexitectura, «Amnicola», Odostomia, Omalogyra, Melanochlamys.

 

Посилання

1. Барг И.М., Иванова Т.А. Биостратиграфия миоценовых отложений Юго-Западного Крыма // Геол. журн. – 2002. – № 1. – С. 77-84.

2. Барг И.М., Степаняк Ю.Д. Стратиграфия и геологическое развитие Равнинного Крыма и Керченского полуострова в миоценовую эпоху. – Днепропетровск: Монолит, 2003. – 170 с.

3. Белокрыс Л.С. Сармат юга УССР // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма. – Днепропетровск: ДГУ, 1976. – С. 3-21.

4. Богданович Е.М. К характеристике нижнеолигоценовых отложений Юго-Западного Крыма по нанопланктону // Біостратиграфічні критерії розчленування та кореляції відкладів фанерозою України. – К., 2005. – С. 159-162.

5. Дидковский В.Я., Присяжнюк В.А., Люльева С.А., Люльев Ю.Б. Сарматские отложения Могилевского Приднестровья // Геол. журн. – 1981. – Т. 41, № 4. – С. 107-113.

6. Ильина Л.Б. Определитель морских среднемиоценовых гастропод Юго-Западной Евразии. – М., 1993. – 151 с. – (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР; T. 255).

7. Коваленко В.А., Присяжнюк В.А. Расчленение понтических отложений с. Виноградовка (Северное Причерноморье) по остракодам // Проблеми стратиграфії фанерозою України. – К., 2004. – С. 183-187.

8. Краева Е.Я., Люльева С.А. Фораминиферы и нанопланктон в пограничных слоях эоцена и олигоцена Южной Украины // Тектоника и стратиграфия. – 1985. – Вып. 26. – С. 67-73.

9. Люльева С.А. Новые представители известкового нанопланктона в сармате южных районов Украины // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1990. – № 3. – С. 5-8.

10. Невесская Л.А., Гончарова И.А., Парамонова Н.П. и др. Определитель миоценовых двустворчатых моллюсков Юго-Западной Евразии. – М.: Наука, 1993. – 412 с. – (Тр. Палеонтол. ин-та; T. 247).

11. Парамонова Н.П. История сарматских и акчагыльских двустворчатых моллюсков.– М.: Наука, 1994. – 212 с. – (Тр. Палеонтол. ин-та; Т. 260).

12. Стратиграфическая схема палеогеновых отложений Украины (унифицированная) / Макаренко Д.Е., Зелинская В.А., Зернецкий Б.Ф. и др. – Киев: Наук. думка, 1987. – 116 с.

13. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения. – Киев, 1993.

14. Ćorićh S. Occurrence of endemical Pannonian calcareous nannoplankton genus Isolithus Luljewa, 1989 in the Central Paratethys. Preliminary results from FWF project P 16793-B06 // Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk Brunensis. – 2004. – Vol. 31-32. – P. 19-22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-11-29

Номер

Розділ

СТРАТИГРАФІЯ