СТРАТИГРАФІЧНA СХЕМA ДЕВОНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ. КРОК ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • O. Kotliar Інститут геологічних наук ГАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2011.92237

Анотація

Коротко викладена еволюція стратиграфічної схеми девонських відкладів Волино-Поділля. Показані взаємини між біо- і літостратиграфічними підрозділами: серіями, горизонтами і світами. Проаналізовано валідність деяких підрозділів і намічені шляхи модернізації цієї схеми. 

 

Посилання

1. Гуревич К.Я., Помяновская Г.М., Завьялова Е.А., Хижняков А.В. К характеристике девонских отложений Волыно-Подольской окраины Русской платформы // Вопросы геологии нефтегазоносных районов Украины. М.: Гостоптехиздат, 1963. – С. 137–192. – (Тр. УкрНИГРИ; Вып. 3).

2. Дригант Д.М. Девонські відклади Волино-Поділля (стратиграфія, кореляція розрізів). – Львів, 1988, – 46 с. – (Препр. / АН УРСР. Ін-т геології і геохімії горючих копалин: 88-1).

3. Дригант Д.М., Марковський В.М. Деталізація схеми стратиграфії середнього девону Львівського палеозойського прогину // Доп. АН УРСР. Сер. Б. – 1985. – № 6. – С. 13–16.

4. Дригант Д.М. До питання про кореляцію та стратиграфічний поділ нижньодевонських відкладів на Волино-Подільській окраїні Східно-Європейської платформи // Наук. зап. Держ. Природо знав. музею. – Львів. 2003. – Т. 18. – С. 195–208.

5. Дригант Д.М. Девонські конодонти південно-західної окраїни Східно-Європейської платформи (Волино-Поділля, Україна). – К.: Академперіодика НАН України, 2010. – 156 с., 27 палеонтол. табл.

6. Зональная стратиграфия фанерозоя России. / Под. ред. Т.Н. Корень. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 256 с.

7. Іваніна А.В., Константиненко Л.І. Аназіз валідності стратонів нижнього та середнього девону Волино-Поділля // Зб. наук. пр. УкрДГРІ. – К. – 2007, – № 3. – С. 67–73.

8. Іваніна А.В. Стандартизована характеристика світ середнього девону Волино-Поділля // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геол. – 2007. – Вип. 21. – С. 73–82.

9. Иванина А.В., Партыка И.И. Палинологическая характеристика фаменских и низов нижнекаменноугольных отложений северной части Львовского прогиба // Палеонтол. сб. – 1990. – № 27. – С. 69–75.

10. Константиненко Л.І., Іваніна А.В. Актуальні проблеми стратиграфії нижнього та середнього девону Волино-Поділля // Геол. журн. – 2004. – № 1. – С. 76–81.

11. Котляр О.Е. О предложении названия «локачская свита» для нерасчлененных аналогов задонского и елецкого горизонтов Львовского прогиба. – Киев, 1981. – С. 21–25. (Препр. ИГН АН УССР. № 80-10).

12. Котляр О.Е. О предложении названия «ратская свита» для верхнефранских отложений Львовского палеозойского прогиба // Ископаемая фауна и флора Украины. –Киев: Наук. думка, 1983. – С. 76–78.

13. Никифорова О.И., Предтеченский Н.Н. Путеводитель геологической экскурсии по силурийским и нижнедевонским отложениям Подолии. ІІІ Международ. симпоз. по границе силура и девона и стратиграфии нижнего и среднего девона. – Л.: 1968. – 61 с.

14. Никифорова О.И., Предтеченский Н.Н., Абушик А.Ф. и др. Опорный разрез силура и нижнего девона Подолии. – Л.: Наука, 1972. – 262 с.

15. Помяновская Г.М. Пограничные отложения девона и карбона во Львовском и Придобруджском прогибах // Граница девона и карбона на территории СССР. – Минск. Наука и техника, 1988. – С. 62–69.

16. Помяновская Г.М. Девон юго-запада Русской платформы // Стратиграфия и палеонтология девона, карбона и перми Русской платформы. – Л., 1991. – С. 54–63.

17. Решение межведомственного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем верхнего докембрия и палеозоя Русской платформы. 1962. – Л.: ВСЕГЕИ, 1965. – 79 с.

18. Решение межведомственного регионального совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы (Ленинград, 1988) с региональными стратиграфическими схемами. – Л.: ВСЕГЕИ, 1990. – 10 схем.

19. Решения Украинского межведомственного стратиграфического комитета. Стратиграфическая схема девонских отложений Волыно-Подольской моноклинали. – Киев, 1993.

20. Силур Подолии. Путеводитель экскурсии. – Киев: Наук. думка, 1988. – С. 52–53.

21. Стратиграфія УРСР. Т. 4. Ч. 2. Девон. – К.: Наук. думка, 1974. – С. 7–120.

22. Стратиграфический словарь УССР. – Киев: Наук. думка, 1985. – 237 с.

23. Цегельнюк П.Д. К стратиграфии нижнего девона юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы // Тектоника и стратиграфия. – 1981. – Вып. 21. – С. 3–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-12-08

Номер

Розділ

СТРАТИГРАФІЯ