СТРУКТУРНО-КІНЕМАТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМНОЇ КОРИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО ПАЛЕОРИФТУ <br/> Частина 1. Структурні прояви реїдної деформації в осадовому чохлі

Автор(и)

  • O.V. Bartashchuk

DOI:

https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2019.208876

Ключові слова:

системи розривів, осадовий чохол, горизонтальні переміщення, реїдна деформація, структурний парагенез, зона дислокацій

Анотація

 Стаття висвітлює результати геотектонічних досліджень пострифтових ускладнень структури Дніпровсько-Донецького палеорифту (ДДП). Платформний пізньогерцинський інверсійний тектогенез супроводжувався формуванням великих валоподібних зон антиклінальних структур на тлі синеклизного прогинання осадового басейну – Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). У наступні, кімерійську та альпійську, епохи платформної тектонічної активізації в геодинамічному режимі повільного загальноплитного стискання відбувалося колізійне короблення горизонтів осадових комплексів з утворенням вторинних деформаційних структурних форм.

З використанням оригінальної методики реконструкції полів тектонічних напруг і деформацій та тектонофізичного аналізу геоструктур у платформному осадовому чохлі вперше ідентифіковано структури реїдної деформації та їхні структурні ансамблі – парагенези реїдної деформації, які складають зони реїдних дислокацій. Показано, що реїдна тектоніка має регіональний масштаб прояву і є головним чинником колізійного короблення та структурних перебудов осадового чохла на інверсійних етапах структурно-кінематичної еволюції земної кори палеорифту. 

Посилання

Patalaha E. (1979). Forming mechanisms of flow structures in stress-zones. Alma-Ata: Science, 216 p.

Burtman V., Lukyanov, A., Peive, A., Ruzhentsev, S. (1963). Horizontal displacement along faults and some methods for studying them. Faults and horizontal movements of the earth's crust. Moscow: Ed. Academy of Sciences of the USSR, P. 5-33.

Alekseev V. (1990). Structural paragenesis of stress-metamorphism zones. Geotectonics. Vol. 5, P. 21-32.

Conditions of sedimentation and facies: in 2 Vol. Vol. 2: Translated from English / Ed. H. Reading - M. : Mir, 1990.- 384 p.

Leonov Yu. (1995). Stresses in the lithosphere and intraplate tectonics. Geotektonics, Vol. 6, P. 3-21.

Bartaschuk O.V. (2016). System organization of disjunctive tectonics of consolidated basement in Dnipro-Donets paleorift. Part 1. Lineaments. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv University, Series – "Geology. Geography. Ecology"", Vol. 45, P. 14-22.

Bartashchuk O.V. (2017). Evolution of geodynamics conditions of oil and gas content of Earth crust of Dnieper-Donets paleorift. View of ІGS, NAS of Ukraine. Series "Tectonics and Stratigraphy", Vol. 44, Kyiv, 44-56.

Bartashchuk O.V. (2019) Evolution of the Stress-Deformed State of the Earth's Crust of the Dnieper-Donets Paleorif in Phanerozoic // Reports of NAS of Ukraine, 2019. – Vol. 3. - P. 62-71.

Bartashchuk O.V. (2018). System organization of the disjunctive tectonics of consolidated basement of the Dnieper-Donets paleorift. Part 3. Structural- kinematic paragenses of the Strike-slip dislocations zones. News of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series "Geology. Geography. Ecolo-gy", Vol. 48. Kharkiv, P. 12-27.

Bartashchuk O.V. Suyarko V.G. (2019). Horizontal deplacement geomasses in the continental rift geostructures (on the example of the Dnipro-Donets paleorift) Part 1. Structural manifestations of the tectonic flows of basement. News of V. N. Karazin Kharkiv National University, Series "Geology. Geography. Ecology", Vol. 49. Kharkiv, P. 10-27.

Krylov N. ed. (1988). Map of faults and main areas of lineaments of the south-west of the USSR (using materials from space imagery). Scale 1:1 000 000, Moscow, The Ministry of Geology of USSR, 4 P.

Bartashchuk O.V. (2019) Structural manifestations of volumetric tectonic mobility of the crystalline base of the Dnieper-Donetsk Paleorif / View by IGN NAS of Ukraine. Series of Tectonics and Stratigraphy, 2018. – Vol. 45. – P. 53-65.

Korchemagin V. (1987) Features of the development of the tectonic structure and stress field of the Donbass and East Azov / V. Korchemagin, V. Emets // Geotectonics, 1987. – No. 3 – P. 49-55.

Kopp M. (2010) Cenozoic stress / strain fields of the Don Bass and their probable sources / M. Kopp, V. Korchemagin. // Geodynamics, 2010. – Vol. 1 (9) – P. 17-48.

Chebanenko I. (1991) Manifestations of strike-slip tectonics in the structure of the lithosphere of Ukraine / I. Chebanenko, T. Znamenskaya, N. Shatalov // Strike-slip tectonics dislocations and their role in the formation of minerals. – M.: Nauka, 1991. – P. 85-91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-27

Номер

Розділ

ТЕКТОНІКА