№ 43 (2016)

Зміст

ТЕКТОНІКА

ПРО НОВІ ГЕНЕТИЧНІ ТИПИ ПОРІД ЛІТОСФЕРИ – НАЙВАЖЛИВІШІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТОРІВ НАФТИ І ГАЗУ PDF
A.E. Lukin ст. 5 - 18
ТЕКТОНІКА ТА РУДОНОСНІСТЬ СОРОКИНСЬКОЇ ГРАБЕН-СИНКЛІНАЛІ ПРИАЗОВСЬКОГО МЕГАБЛОКА УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF (English)
N.N. Shatalov ст. 19 - 24
ПОЛІФАКТОРНІСТЬ ПРОБЛЕМ НЕПРОДУКТИВНОСТІ ФАНЕРОЗОЮ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF (English)
I.I. Demyanenko, H.M. Bondar, I.I. Demyanenko (jr.) ст. 25 - 30
ГЕОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ГАЗОНОСНОCТІ ЛОКАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
M. I. Yevdoshchuk, H.A. Liventseva ст. 31 - 37
РОЛЬ ГЕОТЕКТОНІЧНОГО РЕЖИМУ В ЗАСОЛЕННІ ВУГІЛЛЯ КАРБОНУ ДОНО-ДНІПРОВСЬКОГО ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО ПРОГИНУ PDF
A.V. Ivanova ст. 38 - 44
ПЕТРОГРАФІЧНИЙ СКЛАД ВУГІЛЛЯ ЯК ФАКТОР ГЕНЕРАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ PDF
L.B. Zaitseva ст. 45 - 1
ГАЗОНОСНІСТЬ СЕРЕДНЬОЮРСЬКИХ ВУГЛЕНОСНИХ МАСИВІВ ГІРСЬКОГО КРИМУ PDF (English)
N.V. Vergelska ст. 52 - 57

СТРАТИГРАФІЯ

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ КАРБОНУ ТА ПЕРМІ УКРАЇНИ (1993-2014 рр.) PDF
V.I. Poletaev, N.I. Boyarina, M.V. Vdovenko, V.I. Efimenko, T.I. Nemyrovska, O.K. Shchegolev, G.G. Kovalenko ст. 58 - 68
ПРО ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ ГЕОХРОНОЛОГІЧНИХ, ХРОНОСТРАТИГРАФІЧНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ І ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ОСТАННІХ PDF
V.I. Poletaev, T.S. Ryabokon ст. 69 - 82
ВЕРХНІЙ ТИТОН ТЕТИЧНОЇ ПРОВІНЦІЇ: ЗОНАЛЬНІСЬ ТА КОРЕЛЯЦІЯ ЗА ТИНТИНІДАМИ PDF
N.M. Zhabina ст. 83 - 95
СТРАТИГРАФІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
А.А. Bardin, V.E. Goncharov ст. 96 - 101

ІДЕЇ ГІПОТЕЗИ ДИСКУСІЇ

СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ТА ПРАКТИКИ ПОШУКІВ НАФТИ: НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ НАУКОВОЇ ТЕОРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПОШУКІВ ГЛИБИННОЇ НАФТИ PDF
A.I. Timurziev ст. 102 - 132

ЮВІЛЕЇ

Видатний геолог-нафтовик та тектоніст академік Іван Михайлович Губкін (До 145-річчя від дня народження) PDF
N.N. Shatalov ст. 133 - 136
Видатний геофізик та геолог-тектоніст академік Серафим Іванович Субботін (До 110-річчя від дня народження) PDF
N.N. Shatalov ст. 137 - 142