№ 42 (2015)

Зміст

ТЕКТОНІКА

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕКТОНО-МАГМАТИЧНИХ ПОДІЙ ТА ВУГІЛЬНО-ВУГЛЕВОДНЕВИХ ФОРМАЦІЙ PDF
Н.В. Вергельська ст. 5 - 10
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПАЛЕОМАГНІТНИХ ДАНИХ ТА ОСНОВНИХ ТЕКТОНІЧНИХ ПОДІЙ НА СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛАТФОРМІ В ФАНЕРОЗОЇ PDF
В.С. Куріленко, О.П. Олійник ст. 11 - 18
ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЗАПАДИНИ АБУ-ГАРАДІҐ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАФТОГАЗОПОШУКОВИХ РОБІТ НА ГЛИБОКІ ГОРИЗОНТИ У НАФТОГАЗОНОСНІЙ ПРОВІНЦІЇ ЗАХІДНОЇ ПУСТЕЛІ, ЄГИПЕТ PDF
О.А. Кичка, С.Л. Архіпова, Г.Л. Башкіров, O.M. Безхижко, П.М. Кузьменко, В.Г. Макеєв, О.А. Шевченко, А.П. Тищенко, С.Г. Вакарчук ст. 19 - 28
РОЛЬ ГЕОТЕКТОНІЧНОГО РЕЖИМУ В ЗАСОЛЕННІ ВУГІЛЛЯ КАРБОНУ ЛЬВІВСЬКОГО ТА ПЕРЕДДОБРУДЖИНСЬКОГО ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ПРОГИНІВ PDF
А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева ст. 29 - 33
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКІВ СКУПЧЕНЬ НЕКОНВЕНЦІЙНОЇ НАФТИ В КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДАХ ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
С.Г. Вакарчук ст. 34 - 39
НОВА ТЕКТОНІЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЛОТАРИНЗЬКО-СААРСЬКОГО ВУГЛЕНОСНОГО БАСЕЙНУ (ФРАНЦІЯ / НІМЕЧЧИНА) PDF
В. Привалов, Ж. Піронон, А. Ізар, Р. Мішель, О. Панова ст. 40 - 50
ТЕКТОНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГАЗОНОСНОСТІ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ТОВЩ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
Г.А. Лівенцева ст. 51 - 57
ПРО ВЕРХНЮ ВІКОВУ МЕЖУ МАГМАТИЗМУ СХІДНО-УКРАЇНСЬКОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО БАСЕЙНУ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
Г.Є. Святенко ст. 58 - 67
ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКІВ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА МОНОКЛІНАЛЬНИХ СХИЛАХ ПРОГИНІВ PDF
І.І. Дем`яненко, І.І. Дем`яненко, М.І. Євдощук, А.П. Медвєдєва ст. 68 - 71
НОВІ ІДЕЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ НЕТРАДИЦІЙНИХ ГАЗОВИХ РЕСУРСІВ У МИКУЛІВСЬКИХ ЮРСЬКИХ МЕРГЕЛЯХ У МОРАВСЬКІЙ ЧАСТИНІ ВІДЕНСЬКОГО БАСЕЙНУ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА) PDF
П. Буйок, В. Привалов, П. Скупень, Ж. Піронон, А. Привалов, О. Панова ст. 72 - 78

СТРАТИГРАФІЯ

НИЖНЬОПЕРМСЬКІ ВІДКЛАДИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ, ЯК ВМІСТИЛИЩЕ НЕСТРУКТУРНИХ ПАСТОК ВУГЛЕВОДНІВ PDF
І.М. Самчук ст. 79 - 81
СТРАТОТИПОВІ РОЗРІЗИ ОКСФОРДУ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ PDF
Н.М. Жабіна, О.В. Анікеєва ст. 82 - 89
ЛІТОСТРАТИГРАФІЧНЕ РОЗЧЛЕНУВАННЯ ВІДКЛАДІВ НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СВІТИ НА ПЛОЩІ КРАСНОКУТСЬКОГО РОДОВИЩА ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РУД PDF
О.А. Кравченко ст. 90 - 96
ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ ПРИРОДИ В СРЕДНЬОМУ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНІ УКРАЇНИ PDF
В.М. Шовкопляс, Т.Ф. Христофорова ст. 97 -100

НОВІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОЗЧЛЕНУВАННЯ ВУГЛЕНОСНОГО КАРБОНУ ДОНБАСУ НА ПАЧКИ ЗА ПРИНЦИПОМ ОДНОЗНАЧНОСТІ ПЕТРОФІЗИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ГЕОФІЗИЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОЛЕКТОРІВ МЕТАНУ PDF
Л. А. Іванов ст. 101 - 105
ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН НАКОПИЧЕННЯ ГАЗУ В МЕЖАХ ВУГІЛЬНИХ БАСЕЙНІВ МЕТОДОМ ТОЧКОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗОНДУВАННЯ PDF
І.М. Скопиченко, В.В. Фінчук ст. 106 - 108
ОПТИМАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ДЕГАЗАЦІЙНИХ СВЕРДЛОВИН У МЕЖАХ ГІРНИЧОГО ВІДВОДУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЗА ДАНИМИ СТАГД PDF
В.Р. Дубосарський ст. 109 - 113

ІДЕЇ ГІПОТЕЗИ ДИСКУСІЇ

МАНТІЙНІ ОСЕРЕДКИ ГЕНЕРАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ: ГЕОЛОГО-ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ І ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ КАРТУВАННЯ; ЗАКОНОМІРНОСТІ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ НАДР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ У ЗЕМНІЙ КОРІ МАНТІЙНИХ ВВ-СИСТЕМ PDF
А.І. Тімурзіїв ст. 114 - 159

ЮВІЛЕЇ

ІДЕЇ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА БОНДАРЧУКА У ОБЛАСТІ ПЛАНЕТАРНИХ РОЗЛОМІВ ЗЕМЛІ PDF
М.М. Шаталов ст. 160 - 164