№ 42 (2015)

Зміст

ТЕКТОНІКА

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕКТОНО-МАГМАТИЧНИХ ПОДІЙ ТА ВУГІЛЬНО-ВУГЛЕВОДНЕВИХ ФОРМАЦІЙ PDF
N.V. Vergelska 5 - 10
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПАЛЕОМАГНІТНИХ ДАНИХ ТА ОСНОВНИХ ТЕКТОНІЧНИХ ПОДІЙ НА СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЛАТФОРМІ В ФАНЕРОЗОЇ PDF
V.S. Kurilenko, О.P. Oliynuсk 11 - 18
ТЕКТОНІЧНА БУДОВА ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЗАПАДИНИ АБУ-ГАРАДІҐ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАФТОГАЗОПОШУКОВИХ РОБІТ НА ГЛИБОКІ ГОРИЗОНТИ У НАФТОГАЗОНОСНІЙ ПРОВІНЦІЇ ЗАХІДНОЇ ПУСТЕЛІ, ЄГИПЕТ PDF
O.A. Kitchka, S.L. Arkhipova, G.L. Bashkirov, O.M. Bezkhyzhko, P.M. Kuzmenko, V.G. Makeev, O.A. Shevchenko, A.P. Tyshchenko, S.G. Vakarchuk 19 - 28
РОЛЬ ГЕОТЕКТОНІЧНОГО РЕЖИМУ В ЗАСОЛЕННІ ВУГІЛЛЯ КАРБОНУ ЛЬВІВСЬКОГО ТА ПЕРЕДДОБРУДЖИНСЬКОГО ПАЛЕОЗОЙСЬКИХ ПРОГИНІВ PDF
A.V. Ivanova, L.B. Zaitseva 29 - 33
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКІВ СКУПЧЕНЬ НЕКОНВЕНЦІЙНОЇ НАФТИ В КАРБОНАТНИХ ВІДКЛАДАХ ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
S.G. Vakarchuk 34 - 39
НОВА ТЕКТОНІЧНА МОДЕЛЬ ПІЗНЬОПАЛЕОЗОЙСЬКОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ЛОТАРИНЗЬКО-СААРСЬКОГО ВУГЛЕНОСНОГО БАСЕЙНУ (ФРАНЦІЯ / НІМЕЧЧИНА) PDF
V. Pryvalov, J. Pironon, A. Izart, R. Michels, O. Panova 40 - 50
ТЕКТОНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГАЗОНОСНОСТІ КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ТОВЩ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
H.A. Liventseva 51 - 57
ПРО ВЕРХНЮ ВІКОВУ МЕЖУ МАГМАТИЗМУ СХІДНО-УКРАЇНСЬКОГО НАФТОГАЗОНОСНОГО БАСЕЙНУ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ PDF
G. Svyatenko 58 - 67
ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКІВ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ НА МОНОКЛІНАЛЬНИХ СХИЛАХ ПРОГИНІВ PDF
I. Demyanenko, I. Demyanenko, M. Yevdoshchuk, A. Medvedeva 68 - 71
НОВІ ІДЕЇ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ НЕТРАДИЦІЙНИХ ГАЗОВИХ РЕСУРСІВ У МИКУЛІВСЬКИХ ЮРСЬКИХ МЕРГЕЛЯХ У МОРАВСЬКІЙ ЧАСТИНІ ВІДЕНСЬКОГО БАСЕЙНУ (ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА) PDF
P. Bujok, V. Pryvalov, P. Skupien, J. Pironon, A. Pryvalov, O. Panova 72 - 78

СТРАТИГРАФІЯ

СТРАТОТИПОВІ РОЗРІЗИ ОКСФОРДУ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ PDF
N.N. Zhabina, O.V. Anikeyeva 82 - 89
ЛІТОСТРАТИГРАФІЧНЕ РОЗЧЛЕНУВАННЯ ВІДКЛАДІВ НОВОПЕТРІВСЬКОЇ СВІТИ НА ПЛОЩІ КРАСНОКУТСЬКОГО РОДОВИЩА ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РУД PDF
O.A. Kravchenko 90 - 96
ХАРАКТЕР РОЗВИТКУ ПРИРОДИ В СРЕДНЬОМУ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНІ УКРАЇНИ PDF
V. Shelkoplyas, T. Chrystoforova 97 -100
НИЖНЬОПЕРМСЬКІ ВІДКЛАДИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ, ЯК ВМІСТИЛИЩЕ НЕСТРУКТУРНИХ ПАСТОК ВУГЛЕВОДНІВ PDF
І. Samchuk 79 - 81

НОВІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОЗЧЛЕНУВАННЯ ВУГЛЕНОСНОГО КАРБОНУ ДОНБАСУ НА ПАЧКИ ЗА ПРИНЦИПОМ ОДНОЗНАЧНОСТІ ПЕТРОФІЗИЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ГЕОФІЗИЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КОЛЕКТОРІВ МЕТАНУ PDF
L. Ivanov 101 - 105
ВИЗНАЧЕННЯ ЗОН НАКОПИЧЕННЯ ГАЗУ В МЕЖАХ ВУГІЛЬНИХ БАСЕЙНІВ МЕТОДОМ ТОЧКОВОГО ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗОНДУВАННЯ PDF
I. Skopychenko, V. Finchuk 106 - 108
ОПТИМАЛЬНЕ РОЗТАШУВАННЯ ДЕГАЗАЦІЙНИХ СВЕРДЛОВИН У МЕЖАХ ГІРНИЧОГО ВІДВОДУ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЗА ДАНИМИ СТАГД PDF
V. Dubosarskiy 109 - 113

ІДЕЇ ГІПОТЕЗИ ДИСКУСІЇ

МАНТІЙНІ ОСЕРЕДКИ ГЕНЕРАЦІЇ ВУГЛЕВОДНІВ: ГЕОЛОГО-ФІЗИЧНІ ОЗНАКИ І ПРОГНОЗНО-ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ КАРТУВАННЯ; ЗАКОНОМІРНОСТІ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ НАДР ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗВАНТАЖЕННЯ У ЗЕМНІЙ КОРІ МАНТІЙНИХ ВВ-СИСТЕМ PDF
A.I. Timurziev 114 - 159

ЮВІЛЕЇ

ІДЕЇ АКАДЕМІКА ВОЛОДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА БОНДАРЧУКА У ОБЛАСТІ ПЛАНЕТАРНИХ РОЗЛОМІВ ЗЕМЛІ PDF
M. Shatalov 160 - 164