№ 41 (2014)

Зміст

ТЕКТОНІКА

БІРИФТИНГ ПРИДОБРУДЖИНСЬКО-ДНІСТРОВСЬКОЇ ЗОНИ І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ПІВНІЧНОЧОРНОМОРСЬКОГО (ОДЕСЬКОГО) АВЛАКОГЕНУ PDF
М.І. Євдощук, І.С. Рослий, М.О. Скребець ст. 5 - 15
РОЛЬ ТЕКТОНІЧНОГО ЧИННИКА У ФОРМУВАННІ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГІРСЬКИХ ПОРІД ДОНБАСУ PDF
К.А. Безручко, Л.І. Пимоненко ст. 16 - 22
ПРО НАЯВНІСТЬ ДЕВОНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ В ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПІВНІЧНОГО БОРТУ ДДЗ PDF
Г.Є. Святенко, В.В. Петлиця, Ю.М. Спічакова ст. 23 - 27
РЕКОНСТРУКЦІЯ ГЕОХІМІЧНОГО БАР'ЄРА В ПЕРІОД ОПАДОНАКОПИЧЕННЯ ПО ЛОКАЛІЗАЦІЇ МАЛОАМПЛІТУДНОГО НАСУВУ ПЛАСТА l3 (ДОНБАС) PDF
Л. І. Пимоненко, О. К. Балалаєв, В. І. Барановський ст. 28 - 39
РОЛЬ ГЕОДИНАМІКИ В ТОРФОНАКОПИЧЕННІ ТА ФОРМУВАННІ РЕЧОВИННО-ПЕТРОГРАФІЧНОГО СКЛАДУ ВУГІЛЛЯ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ PDF
А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева ст. 40 - 48
СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ГАЗОНОСНОСТІ ВУГЛЕПОРОДНИХ ТОВЩ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ PDF
А.М. Кришталь ст. 49 - 55
ГЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ГАЗОНОСНОСТІ КРАСНОАРМІЙСЬКОГО ВУГЛЕПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ, ДОНБАС PDF
Н.В. Вергельська ст. 56 - 61
НОВИЙ ЕТАП НАФТОГАЗОПОШУКОВИХ РОБІТ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ БАСЕЙНІ: УТОЧНЕННЯ ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВ ОСВОЄННЯ PDF
О.А. Кичка, Р.О. Гаврилюк ст. 62 - 69
РОЛЬ ТЕКТОНІКИ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ДОЛИН ЧОРНОГО І БІЛОГО ЧЕРЕМОШУ ТА ЇХ ЗОЛОТОНОСНОСТІ PDF
Л.А. Фігура ст. 70 - 74

СТРАТИГРАФІЯ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАТИГРАФІЧНИХ СХЕМ МЕЗОЗОЙСЬКИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНИ PDF
М.М. Іванік, Д.М. П′яткова, Л.Ф. Плотнікова, Н.М. Жабіна, О.А. Шевчук, О.Д. Веклич, О.В. Анікеєва ст. 75 - 89
ВЕРХНЬОЮРСЬКА ЗОНА ТИНТИНІД CHITINOIDELLA ТА ЇЇ ОПОРНИЙ РОЗРІЗ В УКРАЇНІ PDF
Н.М. Жабіна ст. 90 - 98
ЛІТОСТРАТИГРАФІЧНА СХЕМА І ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ УМОВИ УТВОРЕННЯ КРАСНОКУТСЬКОГО РОДОВИЩА ТИТАНО-ЦИРКОНІЄВИХ РУД PDF
О.А. Кравченко ст. 99 - 105
ПЕРЕВІДКЛАДЕННЯ СЕРЕДНЬОМІОЦЕНОВИХ ДІАТОМІТІВ У ВЕРХНЬОЧЕТВЕРТИННІ ОСАДКИ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИН МОРЯ СКОТА (АНТАРКТИКА) PDF
О.С. Огієнко ст. 106 - 117
ДІАТОМОВІ КОМПЛЕКСИ СЕРЕДНЬОГО САРМАТУ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
О.П. Ольштинська, О.В. Мельник ст. 118 - 124
ГЕОЛОГІЧНІ ПОДІЇ В ПІЗНЬОМУ НЕОПЛЕЙСТОЦЕНІ УКРАЇНИ PDF
В.М. Шовкопляс, Т.Ф. Христофорова ст. 125 - 129

ІДЕЇ ГІПОТЕЗИ ДИСКУСІЇ

ДНІСТРОВСЬКИЙ ПЕРИКРАТОН ТА ВИЧЕГОДСЬКИЙ ПРОГИН: ДЕЯКІ ЛІТОГЕОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРХНЬОВЕНДСЬКИХ АРГІЛІТІВ PDF
Т.М. Сокур ст. 130 - 135
МЕТОДОЛОГІЯ ПАЛЕОНТОЛОГІЇ – ПОЗИТИВІЗМ PDF
К.В. Дикань, О.Н. Саган ст. 136 - 142
ПІДРУЧНИК «ЗАГАЛЬНА ГЕОТЕКТОНІКА З ОСНОВАМИ ГЕОДИНАМІКИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГЕОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ PDF
М.С. Ковальчук ст. 143 - 144

ЮВІЛЕЇ

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ГЕОЛОГ-ЗЙОМЩИК ДОНБАСУ PDF
М.М. Шаталов ст. 145 - 149