№ 40 (2013)

Зміст

ТЕКТОНІКА

ЕПІПЛАТФОРМНИЙ РИФТОГЕНЕЗ, ФОРМУВАННЯ ЛЕПТИТОВОЇ ТА АНДЕЗИТО-БАЗАЛЬТОВОЇ ФОРМАЦІЇ ОСНИЦЬКО-МІКАШЕВИЦЬКОГО ВУЛКАНО-ПЛУТОНІЧНОГО ПОЯСУ PDF
У.З. Науменко ст. 5 - 11
ПРО РОЛЬ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ І ФІЗИКО- ХІМІЧНИХ ФАКТОРІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ГАЗОНАСИЧЕНОСТІ ВУГЛЕПОРОДНИХ МАСИВІВ ДОНЕЦЬКО-МАКІЇВСЬКОГО ВУГЛЕПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ PDF
М.І. Євдощук, Н.В. Вергельська, А.М. Кришталь ст. 12- 26
НАФТОГАЗОПОШУКОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ТЕКТОНІЧНО КОНТРОЛЬОВАНИХ НИЖНЬОВІЗЕЙСЬКИХ ГІДРОТЕРМАЛЬНО-ДОЛОМІТНИХ КОЛЕКТОРІВ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
О.А. Кичка, С.Г. Вакарчук, Т.Є. Довжок, Р.О. Гаврилюк ст. 27 - 36
НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ ЮЛІЇВСЬКО-КАРАВАНІВСЬКОЇ ПЛОЩІ PDF
В.А. Іванишин, П.А. Черниш ст. 37 - 48
МІГРАЦІЯ ТА НАКОПИЧЕННЯ ГЛИБИНОГО ГАЗУ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ PDF
Б.В. Бокий, Д.П. Гуня, Л.І. Пімоненко, А.К. Балалаєв, Н.В. Вергельська ст. 49 - 58
БУДОВА ТОВТРОВОЇ ГРЯДИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ PDF
О.В. Усмінська ст. 59 - 63
РОЛЬ ТЕКТОНІКИ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ НИЖНЬОКРЕЙДОВИХ РІЧКОВИХ ПАЛЕОДОЛИН ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НИМИ КОРИСНИХ КОПАЛИН У МЕЖАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
Ю.В. Крошко ст. 64 - 68
ПРИНЦИПИ ВИДІЛЕННЯ І ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ МЕЖІ КАЙНОЗОЙСЬКИХ БУРОВУГІЛЬНИХ ФОРМАЦІЙ В МЕЖАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ PDF
А.В. Александрова ст. 69 - 81

СТРАТИГРАФІЯ

БІОСТРАТИГРАФІЧНІ КРИТЕРІЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ФІЛОГЕНЕЗУ PDF
К.В. Дикань, Н.І. Дикань ст. 82 - 90
РЕКОНСТРУКЦІЯ УМОВ ФОРМУВАННЯ АРГІЛІТІВ ВЕРХНЬОГО ВЕНДУ ТА НИЖНЬОГО КЕМБРІЮ НА ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ОКРАЇНІ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЛАТФОРМИ ПЕТРОХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ PDF
Т.М. Сокур ст. 91 - 101
ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ДЕВОНСЬКИХ ПІДСОЛЬОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
В.П. Стрижак, М.Б. Поліщук, П.М. Коржнев ст. 102 - 109
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРАТИГРАФІЧНЕ РОЗЧЛЕНУВАННЯ ВЕРХНЬОДЕВОНСЬКИХ ВІДКЛАДІВ ПРИДОБРУДЗЬКОГО ПАЛЕОЗОЙСЬКОГО ПРОГИНУ PDF
О.І. Берченко ст. 110 - 117
ПАЛІНОСТРАТИГРАФІЯ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ АКВАТОРІЇ АЗОВСЬКОГО МОРЯ PDF
О.А. Шевчук ст. 118 - 124
УТОЧНЕНІ ДАНІ ЩОДО ПАЛЕОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПЄНІНСЬКОГО ПОКРОВУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ В РАЙОНІ ПЕРЕЧИНА PDF
В.Є. Шлапінський, Д.В. Мачальський, Л.М. Хом’як ст. 125 - 134
Особливості геологічної структури і породного складу соленосних відкладів в центральній частині Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину PDF
Ю.В. Кирпач ст. 135 - 143
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТРОПОГЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ТЕРМОЛЮМІНЕСЦЕНТНИМ МЕТОДОМ PDF
С.К. Прилипко, В.М. Шовкопляс ст. 144 - 149

ЮВІЛЕЇ

Академік ХАЇН ВІКТОР ЮХИМОВИЧ (До 100-річчя від дня народження) PDF
М.М. Шаталов ст. 150 - 154

ВТРАТИ НАУКИ

Пам’яті Анатолія Яковича Радзівілла PDF
  ст. 155 - 156
Пам’яті Віктора Яковича Радзівіла PDF
  ст. 157 - 158