№ 47 (2020)

Зміст

ТЕКТОНІКА

ПРО СТРУКТУРУ ЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ ЯК ІЄРАРХІЧНУ СИСТЕМУ МЕГАПУЛ-АПАРТІВ PDF (Русский)
B.A. Zankevich, V.V. Pokalyuk 5-29
ГЕОДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ДОНЕЦЬКОГО БАСЕЙНУ PDF
L.I. Pymonenko, I.M. Skopychenko, V.V. Vergelska 30-42
ГЕОДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДОБРУДЖІ PDF
N.V. Vergelska, R. Nakov, T.S. Kukovska, O.O. Parуshev 43-49
СТРУКТУРНО-КІНЕМАТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗЕМНОЇ КОРИ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО ПАЛЕОРИФТУ
Частина 2. Кінематичні механізми пострифтофих структурних деформацій осадового чохла
PDF
A.V. Bartashchuk 50-62
РОЛЬ ТЕКТОНІЧНОГО РЕЖИМУ В РОЗВИТКУ КОНСЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ВІДКЛАДІВ ЧОКРАЦЬКОЇ АНТИКЛІНАЛЬНОЇ СКЛАДКИ PDF
O.D. Naumenko, U.Z. Naumenko 63-68
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ ПОКЛАДІВ ВУГЛЕВОДНІВ У КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ ОСЬОВОЇ І ПІВДЕННОЇ ПРИБОРТОВОЇ ЗОН ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ PDF
I.I. Demyanenko, М.І. Yevdoshchuk, I.I. Demyanenko, N.V. Vergelska, A.M. Kryshtal 69-76

СТРАТИГРАФІЯ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ СВИНЦЮ У ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТАХ ДОНЕЦЬКО-МАКІЇВСЬКОГО ГЕОЛОГО-ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ ДОНБАСУ PDF
V.V. Ishkov, Ye.S. Kozii 77-90
РОЗВИТОК ФОРАМІНІФЕР І ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ МОРІВ ПІВНІЧНОЇ ОКРАЇНИ ДОНБАСУ В СЕНОМАНСЬКИЙ – КОНЬЯЦЬКИЙ ЧАСИ PDF
O.D. Veklych 91-101
ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРАТИГРАФІЧНОЇ СХЕМИ ПАЛЕОЦЕНОВИХ І ЕОЦЕНОВИХ ВІДКЛАДІВ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА ПРИЛЕГЛОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА PDF
T.S. Ryabokon 102-114
ЦИРКОНІЄВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРКІВСЬКОГО РОЗСИПНОГО РАЙОНУ PDF
О. Ganzha, H. Kuzmanenko, Yu. Kroshko, T. Okholina 115-126

НОВІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

КВАРЦИТИ ТОВКАЧІВСЬКОЇ СВІТИ ПІЗНЬОГО ПРОТЕРОЗОЮ ОВРУЦЬКОГО ТА ТОВКАЧІВСЬКОГО РОДОВИЩ – УНІКАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ, НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПОБУТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ГЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ PDF
M.S. Kovalchuk, Yu.V. Kroshko 127-138
МОНІТОРИНГ ВПЛИВУ ВУГЛЕДОБУВНИХ РЕГІОНІВ НА ДОВКІЛЛЯ PDF
V.V. Melnуk 139-144