Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

доктор геологічних наук, професор М.І. Євдощук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

доктор геол.-мін. наук В.І. Полєтаєв (заступник редактора),

доктор геол. наук М.М. Шаталов (заступник редактора),

доктор геол. наук Н.В. Вергельська (відповідальний секретар),

доктор геол. наук І.Д. Багрій,

доктор геол. наук К.А. Безручко,

доктор геол.-мін. наук Л.С. Галецький,

доктор геол. наук Т.М. Галко,

доктор геол. наук Н.І. Дикань,

доктор геол. наук С.М. Єсипович,

доктор геол.-мін. наук М.М. Іванік,

доктор геол. наук М.С. Ковальчук,

канд. геол. наук Т.С. Куковська,

доктор геол.-мін. наук О.П. Ольштинська,

доктор геол. наук Л.І. Пімоненко,

член-кореспондент,доктор геол. наук С.Б. Шехунова,

доктор геол.-мін. наук Л.М. Якушин