Історія журналу

                                    Історія

 

Протягом 1972 – 1993 років з ініціативи та під керівництвом академіка Володимира Бондарчука, 100-річчя з Дня народження якого українська геологічна спільнота відзначила 29 липня 2005 року, в Інституті геологічних наук НАН України періодично видавалися наукові праці у формі Міжвідомчої збірки наукових статей під загальною назвою „Тектоніка і стратиграфія”. За той час вийшло 33 випуски, зокрема: в 1972 році – 1, 2, 3, 4 випуски, 1973 – 5 і 6, 1974 – 7, 1975 – 8 і9, 1976 – 10 і 11, 1977 – 12 і 13, 1978 – 14 і 15, 1979 – 19 і 17, 1980 – 18 і 19, 1981 – 20 і 21, 1982 – 22 і 23, 1983 – 24, 1985 – 26, 1986 – 27, 1987 – 28, 1988 – 29, 1989 – 30, 1990 – 31, 1992 – 32, 1993 – 33.

Після цього була 11-річна перерва, яка викликана значним зменшенням бюджетного фінансування на науково-дослідницькі роботи в інститутах Національної академії наук України.

В останні роки ситуація ніби трохи змінюється на краще, хоча й дуже повільно. Разом з деяким збільшенням заробітних плат науковців збільшується кількість грошей на проведення науково-дослідних робіт і на видавничу. Зокрема Президія НАН України дала дозвіл на продовження випуску в Інституті геологічних наук тематичної збірки праць з питань тектоніки і стратиграфії.

Відроджене видання розпочинає 34-й випуск цього збірника, в якому, крім статей, що присвячені висвітленню теорії тектоорогенії В.Г. Бондарчука, переважають статті з питань регіональної тектоніки та стратиграфії відкладів неогею України.

Наступними випусками планується продовжити традиції геологічних шкіл Інституту геологічних наук з проблем тектоніки та стратиграфії, в яких одночасно зі статтями регіональної тектоніки та стратиграфії будуть друкуватися статті теоретичних, дискусійних і критичних змістів з сучасних проблем геології.